Lettuce Wrap – Chicken

  • 14.95
 • $

Lettuce Wrap – Beef

  • 14.95
 • $

Lettuce Wrap – Pork

  • 14.95
 • $

Lettuce Wrap – Vegetable

  • 14.95
 • $

Lettuce Wrap – Mushroom

  • 14.95
 • $

Lettuce Wrap – Shrimp

  • 16.95
 • $

Lettuce Wrap – House

  • 16.95
 • $